Ostale usluge

Saznajte više o našim uslugama

Ostale usluge

Saznajte više o našim uslugama

Uz porezno savjetovanje pružamo i usluge vezane uz izradu i praćenje projekata financiranih iz EU fondova i nacionalnih potpora, izradu poslovnih planova i investicijskih studija, savjetovanje o svim računovodstvenim pitanjima,...