Porezno savjetovanje

Saznajte više o našim uslugama

Porezno savjetovanje

Saznajte više o našim uslugama

Porezno savjetovanje je djelatnost koja je regulirana Zakonom o poreznom savjetništvu, a predstavlja neovisno i samostalno zanimanje poreznih savjetnika. Porezni savjetnici su  ovlašteni davati savjete o pitanjima iz zakonodavstva vezanog za poreze i druga javna davanja, izradu i ovjeru poreznih prijava i drugih akata u porezno-pravnom odnosu. Također su ovlašteni za  kontinuirano ugovoreni nadzor pravilnosti vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava. Kontinuirano porezno praćenje pojedinog poreznog obveznika porezna uprava uzima u obzir prilikom procjene umanjenja rizika prije pokretanja nadzora odnosno porezni obveznik stječe poseban status. Porezni savjetnici su ovlašteni za  zastupanje u svim poreznim i prekršajnim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovanje u poreznim upravnim sporovima, vještačenja po odluci suda i/ili poreznog tijela u poreznim predmetima.

O uslugama poreznog savjetništva sklapa se ugovor u pisanom obliku, dok za pojedinačne slučajeve poreznog savjetovanja nije potrebno sklapanje pisanog ugovora.

Svi ovlašteni porezni savjetnici članovi su Hrvatske komore poreznih savjetnika i upisani su u imenik komore.