O nama

Slavica - Višković j.t.d.

O nama

Slavica - Višković j.t.d.

Slavica - Višković j.t.d. je javno trgovačko društvo specijalizirano za pružanje usluga poreznog savjetovanja, zastupanja u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovanju u upravnim poreznim sporovima i vještačenja u poreznim predmetima po odluci poreznog tijela i suda.

Društvo je registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, MBS: 080929105 sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeva 2. Pored ureda u Zagrebu radimo na području cijele Hrvatske, a imamo urede u Labinu i  Zaprešiću.

Široko znanje i dugogodišnje iskustvo na vodećim pozicijama u različitim društvima i djelatnostima je naša velika prednost u sagledavanju i rješavanju problema kao cjeline i iznalaženju najpovoljnijeg rješenja u svim segmentima poslovanja.

Svi dobiveni podaci klijenata su strogo povjerljivi i smatraju se poslovnom tajnom na što nas obvezuje Zakon o poreznom savjetništvu po članku 20. u kojem se naglašava da je porezni savjetnik dužan čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika. Na obvezu čuvanja poslovne tajne shodno se primjenjuju odredbe Općega poreznog zakona.

Članovi društva

Upoznajte nas

Iva Slavica

Iva Slavica, struč.spec. oec.

Ovlašteni porezni savjetnik, odobrenje za rad Hrvatske komore poreznih savjetnika broj 04-14/3 od 21. svibnja 2014. godine koja je i ovlašteni voditelj projekata financiranih iz EU fondova, ovlašteni interni revizor i ovlašteni računovođa.

Alida Višković

Alida Višković, dipl. oec.

Ovlašteni porezni savjetnik, odobrenje za rad Hrvatske komore poreznih savjetnika broj 04-13/4 od 13. prosinca 2013. godine koja je također ovlašteni voditelj projekata financiranih iz EU fondova i stalni sudski procjenitelj za računovodstvo.

Vizija

Dati svoj doprinos stvaranju pravednijeg društva u kojem državna vlast uvažava porezne obveznike, poštuje zakone koje donosi, porezni teret raspoređuje prema ekonomskoj snazi poreznog obveznika, a troši racionalno i transparantno.